ایران ایمالز فقط یک شرکت نیست. ایران ایمالز یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! ما در ایران ایمالز به دنبال رویاهای بزرگ هستیم و می‌دانیم که رسیدن به رویاهای بزرگ با هم‌کاری، سخت‌کوشی، انضباط و دوستی و هم‌دلی به وجود می‌آید. همه‌ی اعضای خانواده‌ی ایران ایمالز، جزو بهترین های رشته‌ی خود هستند و افتخار ما این است که این خانواده هر روز بزرگ‌تر می‌شود. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می‌بینیم و درست مثل یک خانواده برای موفقیت شما تلاش می‌کنیم؛ همان‌طور که شما برای موفقیت ایران ایمالز تلاش می‌کنید..

اگر فردی پویا و بانگیزه هستید می توانید در کنار تیم ما فعالیت خود را آغاز کنید.

ارسال رزومه :info@iranemalls.com