لیست کالا و قیمت

1 -   *** اسپیلت***

2 -   ***یخچال و فریزر***

3 -   *** ماشین ظرفشویی***

4 -   ***ماشین لباسشویی***

5 -   ***تلویزیون***

6-   ***جاروبرقی***

 

لیست 1      کالا: اسپیلت قیمت (تومان) مشخصات
محصول برند ظرفیت مدل وضعیت
 سرد و گرم
شیراز اصفهان، کرمان، یزد، یاسوج، بیرجند تهران، کرج، قم، اراک رشت، ساری، گرگان  موجودی مدت گارانتی
(ماه)
مشخصات متعلقات لینک مشخصات کامل
اسپیلت گری 24000 اینورتر GWH سرد و گرم 7,400,000 7,650,000 7,900,000 8,050,000 1 18 وای فای، گاز 410 کابل و لوله  
اسپیلت گری 24000 GWH معمولی   سرد و گرم 5,600,000 5,850,000 6,100,000 6,250,000 1 18 گاز 410 کابل و لوله  
اسپیلت گری 12000 اسفورماتیک سرد و گرم 3,650,000 3,900,000 4,150,000 4,300,000 1 18 گاز 410 کابل و لوله  
اسپیلت گری 18000 اسفورماتیک سرد و گرم 4,800,000 5,050,000 5,300,000 5,450,000 1 18 گاز 410 کابل و لوله  
اسپیلت گری 24000 اسفورماتیک سرد و گرم 5,750,000 6,000,000 6,250,000 6,400,000 1 18 گاز 410 کابل و لوله  
اسپیلت گری 12000 اسماتیک سرد و گرم 3,700,000 3,950,000 4,200,000 4,350,000 1 18 گاز 22 کابل و لوله  
اسپیلت گری 12000 اکسنت سرد و گرم 3,400,000 3,650,000 3,900,000 4,050,000 1 18 گاز 22    
اسپیلت گری 12000 کیو فورماتیک سرد 3,700,000 3,950,000 4,200,000 4,350,000 1 18 گاز 410    
اسپیلت گری 24000 کیو فورماتیک سرد 5,900,000 6,150,000 6,400,000 6,550,000 1 18 گاز 410    
اسپیلت گری 24000 جی ماتیک سرد 6,950,000 7,200,000 7,450,000 7,600,000 1 18 گاز 22    
اسپیلت گری 30000 جی ماتیک سرد 8,350,000 8,600,000 8,850,000 9,000,000 1 18 گاز 22    
اسپیلت گری 36000 جی ماتیک سرد 9,950,000 10,200,000 10,450,000 10,600,000 1 18 گاز 22    
اسپیلت ال جی  12000 دوال اینورتر سرد 4,650,000 4,900,000 5,150,000 5,300,000 1 18 گاز 410    
اسپیلت ال جی  18000 دوال اینورتر سرد 5,800,000 6,050,000 6,300,000 6,450,000 1 18 گاز 410    
اسپیلت ال جی  24000 دوال اینورتر سرد 6,400,000 6,650,000 6,900,000 7,050,000 1 18 گاز 410    
اسپیلت پاناسونیک 12000   سرد و گرم 4,200,000 4,450,000 4,700,000 4,850,000 1 18 گاز 410    
اسپیلت پاناسونیک 18000   سرد و گرم 5,250,000 5,500,000 5,750,000 5,900,000 1 18 گاز 410    
اسپیلت پاناسونیک 18000   سرد 4,950,000 5,200,000 5,450,000 5,600,000 1 18 گاز 22    
اسپیلت پاناسونیک 24000   سرد 6,100,000 6,350,000 6,600,000 6,750,000 1 18 گاز 22    
اسپیلت جنرال مکس 12000     2,650,000 2,900,000 3,150,000 3,300,000 1 18 گاز 22    
اسپیلت جنرال مکس 18000     3,800,000 4,050,000 4,300,000 4,450,000 1 18 گاز 22    
اسپیلت جنرال مکس 24000     4,500,000 4,750,000 5,000,000 5,150,000 1 18 گاز 22    
اسپیلت جنرال مکس 30000     5,550,000 5,800,000 6,050,000 6,200,000 1 18 گاز 22    
اسپیلت جنرال مکس 12000   سرد و گرم 2,700,000 2,950,000 3,200,000 3,350,000 1 18 گاز 410    
اسپیلت جنرال مکس 18000   سرد و گرم 3,800,000 4,050,000 4,300,000 4,450,000 1 18 گاز 410    
اسپیلت جنرال مکس 24000   سرد و گرم 4,700,000 4,950,000 5,200,000 5,350,000 1 18 گاز 410    
اسپیلت جنرال مکس 30000   سرد و گرم 5,550,000 5,800,000 6,050,000 6,200,000 1 18 گاز 410    
اسپیلت جنرال گلد 12000     2,550,000 2,800,000 3,050,000 3,200,000 1 18 گاز 22    
اسپیلت جنرال گلد 24000   سرد و گرم 4,500,000 4,750,000 5,000,000 5,150,000 1 18 گاز 410    
اسپیلت ایولی 12000     2,550,000 2,800,000 3,050,000 3,200,000 1 18 گاز 22    
اسپیلت ایولی 24000   سرد و گرم 4,650,000 4,900,000 5,150,000 5,300,000 1 18 گاز 410    

 

 

 

لیست 2         کالا: یخچال و فریزر قیمت (تومان) مشخصات
محصول برند ظرفیت مدل رنگ مشخصات ظاهری شیراز اصفهان، کرمان، یزد، یاسوج، بیرجند تهران، کرج، قم، اراک رشت، ساری، گرگان  موجودی مدت گارانتی
(ماه)
سایز
(فوت)
لینک مشخصات کامل
یخچال و فریزر ال جی ساید 327 سیلور   19,600,000 20,300,000 21,000,000 21,500,000 1 18 34  
یخچال و فریزر ال جی ساید 337 میکس   19,800,000 20,500,000 21,200,000 21,700,000 1 18 34  
یخچال و فریزر ال جی ساید جی33 دودی   25,500,000 26,200,000 26,900,000 27,400,000 1 18 34  
یخچال و فریزر ال جی ساید 247   درب شیشه ای 17,600,000 18,300,000 19,000,000 19,500,000 1 18 30  
یخچال و فریزر ال جی ساید 267   درب شیشه ای 17,700,000 18,400,000 19,100,000 19,600,000 1 18 30  
یخچال و فریزر ال جی ساید 247 میکس پدال دار 15,200,000 15,900,000 16,600,000 17,100,000 1 18 30  
یخچال و فریزر ال جی ساید 287 میکس پدال دار 15,100,000 15,800,000 16,500,000 17,000,000 1 18 30  
یخچال و فریزر ال جی ساید 267 سفید پدال دار 16,800,000 17,500,000 18,200,000 18,700,000 1 18 30  
یخچال و فریزر ال جی ساید 247 سیلور دکمه وسط 14,600,000 15,300,000 16,000,000 16,500,000 1 18 30  
یخچال و فریزر ال جی دوقلو   سفید   16,300,000 17,000,000 17,700,000 18,200,000 1 18 35  
یخچال و فریزر ال جی دوقلو   سیلور   16,300,000 17,000,000 17,700,000 18,200,000 1 18 35  
یخچال و فریزر ال جی بالا و پایین 872 میکس   9,600,000 10,300,000 11,000,000 11,500,000 1 18 30  
یخچال و فریزر ال جی بالا و پایین 682 میکس   7,400,000 8,100,000 8,800,000 9,300,000 1 18 25  
یخچال و فریزر سامسونگ ساید RS51 میکس   13,700,000 14,400,000 15,100,000 15,600,000 1 18 30  
یخچال و فریزر سامسونگ ساید RH77     18,900,000 19,600,000 20,300,000 20,800,000 1 18 34  
یخچال و فریزر سامسونگ دوقلو   سفید   13,800,000 14,500,000 15,200,000 15,700,000 1 18 40  
یخچال و فریزر سامسونگ دوقلو   سیلور   13,800,000 14,500,000 15,200,000 15,700,000 1 18 40  
یخچال و فریزر بوش ساید K90 سیلور لهستان 17,900,000 18,600,000 19,300,000 19,800,000 1 18    
یخچال و فریزر بکو دوقلو   سفید   12,500,000 13,200,000 13,900,000 14,400,000 1 18    
یخچال و فریزر بکو دوقلو   سیلور   12,500,000 13,200,000 13,900,000 14,400,000 1 18    
یخچال و فریزر بکو بالا و پایین       10,500,000 11,200,000 11,900,000 12,400,000 1 18    
یخچال و فریزر دوو ساید 2211 سیلور   12,500,000 13,200,000 13,900,000 14,400,000 1 18    
یخچال و فریزر دوو ساید 2611 سفید   12,700,000 13,400,000 14,100,000 14,600,000 1 18    
یخچال و فریزر دوو ساید 2611 سیلور   12,700,000 13,400,000 14,100,000 14,600,000 1 18    
یخچال و فریزر دوو ساید 2611 میکس   12,700,000 13,400,000 14,100,000 14,600,000 1 18    
یخچال و فریزر دوو ساید 2811 میکس   13,800,000 14,500,000 15,200,000 15,700,000 1 18    
یخچال و فریزر هیتاچی ساید 760 مشکی 4 درب 10,500,000 11,200,000 11,900,000 12,400,000 1 18    
یخچال و فریزر هیتاچی ساید 760 سفید 2 درب 8,450,000 9,150,000 9,850,000 10,350,000 1 18    
یخچال و فریزر هیتاچی ساید 760 سیلور 2 درب 8,450,000 9,150,000 9,850,000 10,350,000 1 18    

 

 

لیست 3     کالا: ماشین ظرفشویی قیمت (تومان) مشخصات
محصول برند ظرفیت مدل رنگ شیراز اصفهان، کرمان، یزد، یاسوج، بیرجند تهران، کرج، قم، اراک رشت، ساری، گرگان  موجودی مدت گارانتی
(ماه)
مشخصات
ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره 512 سفید 6,300,000 6,600,000 6,900,000 7,100,000 1 18  
ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره 512 سیلور 6,400,000 6,700,000 7,000,000 7,200,000 1 18  
ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره 1464 سیلور 10,000,000 10,300,000 10,600,000 10,800,000 1 18  
ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره 425 سیلور 8,500,000 8,800,000 9,100,000 9,300,000 1 18  
ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره 5050 میکس 6,100,000 6,400,000 6,700,000 6,900,000 1 18  
ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره 1411 سفید 4,200,000 4,500,000 4,800,000 5,000,000 1 18  
ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره 1412 سیلور 4,200,000 4,500,000 4,800,000 5,000,000 1 18  

 

 

لیست  4       کالا: ماشین لباسشویی قیمت (تومان) مشخصات
محصول برند ظرفیت مدل رنگ شیراز اصفهان، کرمان، یزد، یاسوج، بیرجند تهران، کرج، قم، اراک رشت، ساری، گرگان  موجودی مدت گارانتی
(ماه)
مشخصات
ماشین لباسشویی ال جی 8 kg 2j5 سفید 4,850,000 5,150,000 5,450,000 5,650,000 1 18  
ماشین لباسشویی ال جی 8 kg 2j5 سیلور 4,950,000 5,250,000 5,550,000 5,750,000 1 18  
ماشین لباسشویی ال جی 7 kg F2j3 سفید 3,950,000 4,250,000 4,550,000 4,750,000 1 18  
ماشین لباسشویی ال جی 7 kg F4j5 سفید 4,700,000 5,400,000 6,100,000 6,600,000 1 18  
ماشین لباسشویی ال جی 7 kg F4j5 سیلور 4,800,000 5,500,000 6,200,000 6,700,000 1 18  
ماشین لباسشویی ال جی 8 kg F4j5 سفید 5,000,000 5,300,000 5,600,000 5,800,000 1 18  
ماشین لباسشویی ال جی 8 kg F4j5 میکس 5,200,000 5,500,000 5,800,000 6,000,000 1 18  
ماشین لباسشویی ال جی 9 kg F4j6 سفید 5,850,000 6,150,000 6,450,000 6,650,000 1 18  
ماشین لباسشویی ال جی 9 kg F4j6 سیلور 5,950,000 6,250,000 6,550,000 6,750,000 1 18  
ماشین لباسشویی دوو 8 kg 1432 سفید 4,350,000 4,650,000 4,950,000 5,150,000 1 18  
ماشین لباسشویی دوو 8 kg 1433 سیلور 4,450,000 4,750,000 5,050,000 5,250,000 1 18  
ماشین لباسشویی دوو 8 kg 1442 سفید 4,950,000 5,250,000 5,550,000 5,750,000 1 18  
ماشین لباسشویی دوو 8 kg 1443 سیلور 4,950,000 5,250,000 5,550,000 5,750,000 1 18  
ماشین لباسشویی سامسونگ 7 kg   سفید 4,000,000 4,300,000 4,600,000 4,800,000 1 18  
ماشین لباسشویی سامسونگ 8 kg   سفید 5,100,000 5,400,000 5,700,000 5,900,000 1 18  
ماشین لباسشویی سامسونگ 8 kg   سیلور 5,150,000 5,450,000 5,750,000 5,950,000 1 18  
ماشین لباسشویی سامسونگ 9 kg   سفید 5,650,000 5,950,000 6,250,000 6,450,000 1 18  
ماشین لباسشویی سامسونگ 9 kg   سیلور 5,650,000 5,950,000 6,250,000 6,450,000 1 18  
ماشین لباسشویی سامسونگ 9 kg   میکس 5,650,000 5,950,000 6,250,000 6,450,000 1 18  
ماشین لباسشویی سامسونگ 9 kg اد واش میکس 8,950,000 9,250,000 9,550,000 9,750,000 1 18  

 

 لیست 5         کالا: تلویزیون قیمت (تومان) مشخصات
محصول برند سایز
(اینچ)
مدل مشخصات شیراز اصفهان، کرمان، یزد، یاسوج، بیرجند تهران، کرج، قم، اراک رشت، ساری، گرگان  موجودی مدت گارانتی
(ماه)
مشخصات2
تلویزیون  سونی 32 300   2,300,000 2,550,000 2,800,000 2,950,000 1 24  
تلویزیون  سونی 40 650   3,950,000 4,200,000 4,450,000 4,600,000 1 24  
تلویزیون  سونی 48 650   5,350,000 5,600,000 5,850,000 6,000,000 1 24  
تلویزیون  سونی 49 X7000   6,650,000 6,900,000 7,150,000 7,300,000 1 24  
تلویزیون  سونی 50 660   5,850,000 6,100,000 6,350,000 6,500,000 1 24  
تلویزیون  سونی 55 X8500   11,000,000 11,250,000 11,500,000 11,650,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 32 IJ510 افریقا 2,400,000 2,650,000 2,900,000 3,050,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 43 IK5400 مدبای 3,700,000 3,950,000 4,200,000 4,350,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 43 IK5100 کره 3,800,000 4,050,000 4,300,000 4,450,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 43 IK6100 کره  4,150,000 4,400,000 4,650,000 4,800,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 43 LM550 کره 3,900,000 4,150,000 4,400,000 4,550,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 43 LK5730 مدبای 4,150,000 4,400,000 4,650,000 4,800,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 43 6400 مدبای 4,400,000 4,650,000 4,900,000 5,050,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 43 UJ630 مدبای 4,450,000 4,700,000 4,950,000 5,100,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 49 IK5100 کره 4,600,000 4,850,000 5,100,000 5,250,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 49 IK5100 مدبای 4,150,000 4,400,000 4,650,000 4,800,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 49 IK6100 کره 5,100,000 5,350,000 5,600,000 5,750,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 49 IK5730 کره، اسمارت 4,850,000 5,100,000 5,350,000 5,500,000 1 24  
تلویزیون  ال جی 49 IK5730 مدبای 4,400,000 4,650,000 4,900,000 5,050,000 1 24  

 

 

Follow Us